مجله سینوهه

خواص درمانی کیالک

کیالک کیالک گیاهیست که میوه ی آن گوشتی و به رنگ قرمز یا نارنجی میباشد که هسته های آن زرد رنگ است ؛کیالک معمولا نام

ادامه مطلب »