مجله سینوهه

خواص درمانی آرتیشو

آرتیشو آرتیشو گیاهیست مانند میوه ی کاج؛ و نام دیگر آن کنگرفرنگی میباشد برای این که بتوانیم تشخیص بدهیم گیاهی که میخریم تازه است یا

ادامه مطلب »

خواص درمانی خارشتر

خارشتر خارشتر گیاهیست که به نام های دیگر نیز شناخته شده است مانند اشتر خار و علف ترنجبین خارشتر طبعی گرم و خشک دارد. خواص

ادامه مطلب »

خواص درمانی کیالک

کیالک کیالک گیاهیست که میوه ی آن گوشتی و به رنگ قرمز یا نارنجی میباشد که هسته های آن زرد رنگ است ؛کیالک معمولا نام

ادامه مطلب »

خواص درمانی گل پنیرک

پنیرک پنیرک از گیاهان قدیمیست که دارای کاربرد دارویی فراوانی میباشد از تمام قسمت های این گیاه حکیمان طب سنتی برای بیماری ها استفاده میکردند

ادامه مطلب »