مجله سینوهه

فراسیون

فراسیون فراسیون از خانواده ی نعناعیان است و از برگ و گلهای آن به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. از نظر طبیبان قدیم

ادامه مطلب »

ترخون

ترخون ترخون گیاهیست که همیشه در سفره ی ایرانی ها استفاده میشود این گیاه علاوه بر خواص دارویی که دارد در آشپزی نیس مورد استفاده

ادامه مطلب »

خرفه

خرفه خرفه یک گیاه تابستانی سرشار از خاصیت است . خرفه از گیاهان داروییست که برای درمان انواع بیماری ها بهره مند میشوند که در

ادامه مطلب »

کاکوتی

کاکوتی کاکوتی گیاهیست شناخته و اکثر مردم در دوران گذشته و حتی امروزه از آن در مصارف گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرند از جمله مصارف

ادامه مطلب »

خواص درمانی آرتیشو

آرتیشو آرتیشو گیاهیست مانند میوه ی کاج؛ و نام دیگر آن کنگرفرنگی میباشد برای این که بتوانیم تشخیص بدهیم گیاهی که میخریم تازه است یا

ادامه مطلب »

خواص درمانی خارشتر

خارشتر خارشتر گیاهیست که به نام های دیگر نیز شناخته شده است مانند اشتر خار و علف ترنجبین خارشتر طبعی گرم و خشک دارد. خواص

ادامه مطلب »

خواص دارویی بومادران

بومادران بومادران یکی از بهترین گیاهان دارویی است و دارای گل های زیبای زرد رنگی میباشد . از نام های عامیانه ای که برای این

ادامه مطلب »