مجله سینوهه

خواص سرکه انگور

خواص سرکه ی انگور بهترین سرکه؛ انگوری است که آب آن را به طور کامل گرفته و صاف نموده و یا بدون تصفیه به سرکه

ادامه مطلب »

خواص سرکه سیب

خواص درمانی سرکه سیب سرکه نماد پاکی و رفع عفونت هاست. سرکه سیب تخمیری  از بهترین سرکه ها میباشد . از سیب خالص و بدون

ادامه مطلب »