مجله سینوهه

خواص درمانی خارشتر

خارشتر خارشتر گیاهیست که به نام های دیگر نیز شناخته شده است مانند اشتر خار و علف ترنجبین خارشتر طبعی گرم و خشک دارد. خواص

ادامه مطلب »

خواص درمانی گزنه

گزنه: عرق گزنه داری خواص فراونی است همچنین سرشار از انواع ویتامین ها بخصوص ویتامین ث و همین باعث جذب آهن به بدن شده و

ادامه مطلب »