مجله سینوهه

خواص درمانی سیر

سیر سیر طبیعتی بسیار گرم و خشک دارد. سیر و پیاز بوی بدی دارند و به همین علت رابطه بسیتر نزدیکی به هم دارند. اما

ادامه مطلب »