مجله سینوهه

تقویت حافظه

تقویت حافظه عواملی چون کمبود آهن پروتئین ، فشار عصبی ، بی خوابی ، آلودگی هوا، چای زیاد و ترشک و ریواس  و نمک زیاد

ادامه مطلب »