مجله سینوهه

خواص سرکه انگور

خواص سرکه ی انگور بهترین سرکه؛ انگوری است که آب آن را به طور کامل گرفته و صاف نموده و یا بدون تصفیه به سرکه

ادامه مطلب »