مجله سینوهه

مورد

مورد مورد از جمله گیاهان خوشبو محسوب میشود. به طوری که در قدیم این گیاه را زیر فرش میگذاشتند تا خانه خوشبو شود . خواص

ادامه مطلب »