مجله سینوهه

عرق شلتوک برنج

شلتوک برنج دانه های برنج در پوسته ای قرار دارند که به آن شلتوک برنج یا همان سبوس برنج میگویند. سبوس برنج سرشار از ویتامین

ادامه مطلب »